Algemene voorwaarden

Alle gemaakte foto’s zijn en blijven eigendom van Monique Martens Fotografie en vallen onder de Nederlandse en internationale copyrightwetgeving en het auteursrecht*.

De foto’s kunnen door de fotograaf voor promotionele doeleinden alsmede in het portfolio worden gebruikt.

Foto’s op webformaat kunnen gebruikt worden op social media, niets aan deze foto’s mag worden gewijzigd, het logo dient ten alle tijden zichtbaar te zijn (dus ook niet bijsnijden).

HR bestanden mogen niet op internet worden geplaatst, worden doorverkocht of op een andere manier oneigenlijk en in strijd met de auteursrechten* worden gebruikt. De foto’s in HR zijn bedoeld voor eigen gebruik om af te drukken of om bijvoorbeeld op canvas te laten drukken.

Wilt u een foto gebruiken voor uw eigen promotionele doeleinden of foto’s anderzijds zakelijk gebruiken? Hiervoor kunt tegen vergoeding en na goedkeuring door de fotograaf schriftelijke toestemming krijgen. Hiervoor gelden afwijkende voorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met Monique Martens Fotografie.

Foto’s mogen niet worden gepubliceerd, afgedrukt, vermenigvuldigd, gewijzigd of op andere wijze worden openbaar gemaakt zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de fotografe en na voldoen van de overeengekomen vergoedingen.

Monique Martens Fotografie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook aan kleding, eigendommen, dieren, locatie, voertuigen, natuur of anderzijds ontstaan tijdens een shoot.

De klant is tijdens de shoot volledig verantwoordelijk voor het gedrag van het dier.

Wanneer de shoot op een locatie in een natuur- of bosgebied plaatsvindt is de klant indien nodig zelf verantwoordelijk voor een geldige vergunning voor zijn/haar dier. Bij honden dient er rekening gehouden te worden met het honden losloopgebied.

Doorgang van de shoot is ten alle tijden afhankelijk van het weer. Indien het weer doorgang van de shoot belemmerd, wordt er een nieuwe datum voor de shoot gepland.

Mocht de shoot om andere reden onverhoopt niet door kunnen gaan, dan meldt u dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 48 uur van tevoren. Bij afzegging binnen deze termijn van 48 uur wordt 50% van de kosten alsnog in rekening gebracht. Dit is vanzelfsprekend niet het geval in noodgevallen en andere dringende onvoorziene omstandigheden.

*Copyright & Auteursrecht volgens de Nederlandse wetgeving
De fotograaf is iemand die foto’s maakt, al dan niet professioneel. Een fotograaf heeft als maker van de foto in den beginsel het auteursrecht, ongeacht of deze in opdracht of op verzoek zijn gemaakt. Foto’s en auteursrecht blijven eigendom van de fotograaf tenzij anders en schriftelijk overeengekomen bij de overdracht. Foto’s hoeven niet te worden voorzien van copyright logo om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Auteursrecht op een werk blijft bestaan zolang de maker leeft. Daarna komt het in handen van zijn erfgenamen. Pas zeventig jaar na het overlijden van de maker vervalt het auteursrecht op zijn werken.

Het auteursrecht geeft de fotograaf het exclusieve recht dat werk te exploiteren. De fotograaf heeft het recht zijn of haar werk naar eigen inzicht in te zetten ter promotie van zijn of haar werk en voor commerciële doeleinden. Het auteursrecht geeft de fotograaf tevens enkele morele rechten zoals het recht op naamsvermelding.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s